FUTUMO

Autoportret

M. Szalkowska. Autoportret. Mozaika, o średnicy 36 cm.